Giải pháp họp trực tuyến dành cho mọi đối tượng

Hỗ trợ đa nền tảng, đa thiết bị từ Máy tính, Smartphone, từ Windows, MacOS, Android, iOS.. Quản lý vận hành dễ dàng.​​

Giải pháp họp trực tuyến là gì?​​

Yealink Meet Server là một giải pháp gọi hội nghị Video trực tuyến miễn phí dựa trên nền tảng hạ tầng đám mây.
YMS kết nối các thành viên ở nhiều vị trí, đa điểm cầu, với âm thanh rõ nét, video HD, tương thích đa thiết bị, cho trải nghiệm trực quan, đồng thời cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.

 

BỘ SẢN PHẨM CHO PHÒNG HỌP - VC ROOM SYSTEM

BỘ SẢN PHẨM CHO PHÒNG HỌP - VC ROOM SYSTEM

PHẦN MỀM VIDEO CONFERENCE TRÊN MÁY TÍNH VÀ SMARTPHONE

 
Quí khách có nhu cầu lắp đặt hệ thống thiết bị họp hội nghị trực tuyến Liên hệ:
 

Giải pháp đề xuất cho bạn:

Hỗ trợ đa nền tảng, đa thiết bị từ Máy tính, Smartphone, từ Windows, MacOS, Android, iOS.. Quản lý vận hành dễ dàng.​​